לימור לב בתוכנית מחוץ לבועה

01.09.2017

ריאיון טלויזיה שנערך ב1 לספטמבר 2017.