מבצע התרמה לנערות המתמודדות עם מצבים מאתגרים

04.04.2022
יעדים לצפון יוצאת לשבוע התרמה – ואנחנו קוראים לכם להצטרף!

אחד מתחומי הפעילות המרכזיים של עמותת יעדים לצפון עוסק בקידום נערות שמתמודדות עם נסיבות חיים מורכבות.

שבוע ההתרמה יעזור במימון פעילות העשרה חווייתית בקרב נערות יעדים לצפון.

לתרומה דרך ביט

לתרומה דרך אתר האינטרנט