ממצאי המחקר של מיזם חלקאת בחוברת שהפיקו מרכז טאוב

07.12.2022

צעדים של יעדים לצפון זכו לשתף בממצאי המחקר של מיזם חלקאת בחוברת שהפיקו מרכז טאוב, בה הוצגו ממצאי מחקר נבחרים העוסקים בגיל הרך.

בנוסף מהא נוג'ידאת, מנהלת מיזם חלקאת, פרסמה תגובה בחוברת בתחום ״המסגרות לגיל הרך בחברה הערבית: המצב היום וכיוונים לעתיד״.

בחוברת גם פורסמה ידיעה על השתתפות צוות יעדים לצפון בכנס טאוב עם דגש על דבריה של מהא נוג'ידאת בנושא מיזם חלקאת.