סדנאות צילום חברתי

01.11.2021

בחודשים האחרונים סיימו עשר מדריכות חברתיות בבתים החמים הכשרה בצילום חברתי, בליווי היבה זג׳אירה וסוהיר ניג׳ם. ההכשרה הועברה על-ידי מנחות מטעם photo voice , מ – photo is:real. ההכשרה כללה שמונה מפגשים.

בנוסף, שש מדריכות חברתיות ותיקות עברו מפגשי רענון בצילום חברתי.

במקביל להכשרה, המדריכות החברתיות העבירו סדנאות צילום חברתי לנערות, בהן הביעו את עצמן ואת רגשותיהן דרך הצילום. הצילומים של הנערות יוצגו בתערוכה בינלאומית לצילום בתל-אביב בסוף חודש נובמבר.

כולנו מחכים בהתרגשות לתערוכה.

סדנת צילוםסדנת צילוםסדנת צילום