עמותת יעדים לצפון תורמת ומסייעת גם תחת מלחמה.

24.10.2023

"אך בכל הדרכים מעולם לא אבדה לי דרכנו וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות"

עמותת יעדים לצפון תורמת ומסייעת גם תחת מלחמה. מטפלים שלנו, שיוצאים להתנדב עם מפונים מהדרום ומהצפון, מאיישים קווי חירום לעובדים שחווים מצוקה וחרדה ומקיימים הדרכות ומפגשי חוסן לארגונים, מחלקים ערכות משחק לילדים ומשפחות ביישובים שבהם לא נפתחו מסגרות החינוך , מפעילים פעילויות הפגתיות , הנגשת מידע בחירום ומענים לתמיכה וחיזוק לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורון בכל הארץ.

ממשיכים לאתר צרכים נוספים שניתן לסייע ולתת מענה.

אנו שולחים חיזוקים וחיבוקים לעובדי יעדים לצפון שגוייסו לקחת חלק בלחימה ולבני משפחותיהם. מחכים לשובכם בשלום"