תכנית מוגנות לחיזוק הביטחון האישי של ילדים ונוער במלונות המפונים בצפון.

23.11.2023
אנחנו בשיאה של תקופה מורכבת, משפחות המפונים מתמודדים עם סביבה לא מוכרת , תנאי מחייה אשר מאתגרים את התא המשפחתי. תקופה זו עלולה להגביר גם את הסיכון לפגיעה במוגנות הילדים. יעדים לצפון בשותפות משרד הרווחה והביטחון החברתי מפתחים בימים אילו תכנית מוגנות לחיזוק הביטחון האישי של ילדים ונוער במלונות המפונים בצפון.

התכנית כוללת סדנאות, קמפיינים וטיפולים פרטניים ומיועדת לפעול בכל מלונות המפונים.